На головну

 


мої улюблені книги «Сто великих наукових відкриттів»


Дмитро Самин

 

100 великих научных открытий

автор:

Д. К. Самин

Вид.:

«Віче 2000»

Москва, 2002 рік

Книга періодично буває в Інтернет-магазині ОЗОН. З питань оптових покупок книг цієї серії (їх понад 70!) звертайтеся на сайт видавництва www.veche.ru

 


«100 великих наукових відкриттів»


Книга представляє захоплюючу галерею тріумфів людського розуму: від закону Архімеда, великих прозрінь Піфагора, догматів Аристотеля і Галена до квантової механіки, концепції Великого вибуху і теорії додаткової вартості...

ОСНОВИ СВІТОБУДОВИ:

 

ЗАКОН АРХІМЕДА

АТМОСФЕРНИЙ ТИСК

ЗАКОН БОЙЛЯ - МАРІОТТА

ЗАКОН ВСЕСВІТНЬОГО ТЯЖІННЯ

СПЕКТР СВІТЛА

ВІДКРИТТЯ КИСНЮ

ТЕОРІЯ ГОРІННЯ

ОСНОВНИЙ ЗАКОН ЕЛЕКТРОСТАТИКИ

ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ

ЕЛЕКТРИКА У ТВАРИН

ЗАКОН ПРОСТИХ ОБ'ЄМНИХ ВІДНОСИН

ЗАКОН ЕРСТЕДА

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

ДРУГИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ

ЗАКОН ОМА

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ

ЗАКОН МІНІМУМУ

ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ТЕОРІЯ СВІТЛА

ЗАКОН ДІЮЧИХ МАС

ТЕОРІЯ ХІМІЧНОЇ БУДОВИ

ОРГАНІЧНИЙ СИНТЕЗ

БЕНЗОЛ

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН

СТЕРЕОХІМІЯ

«АШ-ТЕОРЕМА»

ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОЇ ДИСОЦІАЦІЇ

РЕНТГЕНІВСЬКЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ

ЕЛЕКТРОН

РАДІОАКТИВНІСТЬ

КВАНТИ

СПЕЦІАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ

НАДПРОВІДНІСТЬ

ПЛАНЕТАРНА МОДЕЛЬ АТОМА

КВАНТОВА МЕХАНІКА

ПРИНЦИП ДОДАТКОВОСТІ

ШТУЧНА РАДІОАКТИВНІСТЬ

РЕАКЦІЯ ДІЛЕННЯ

КЛАСИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК

ЛАЗЕР

 

МОГУТНЯ МАТЕМАТИКА:

 

ТЕОРЕМА ПІФАГОРА

ЕВКЛІДОВА ГЕОМЕТРІЯ

ОСНОВИ АЛГЕБРИ

ЛОГАРИФМИ

ВЕЛИКА ТЕОРЕМА ФЕРМА

ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ТА ІНТЕГРАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ

ОСНОВНА ТЕОРЕМА АЛГЕБРИ

ТЕОРІЯ ГРУП

НЕЕВКЛІДОВА ГЕОМЕТРІЯ

КІБЕРНЕТИКА

ТАЄМНИЦІ ВСЕСВІТУ

 

ГЕОЦЕНТРИЧНА МОДЕЛЬ СВІТУ

ЗАКОНИ РУХУ ПЛАНЕТ

СУПУТНИКИ ЮПІТЕРА

ПЛАНЕТА УРАН

ОСНОВНІ ПОЧАТКУ ГЕОЛОГІЇ

ПЛАНЕТА НЕПТУН

КОСМОНАВТИКА

КОНЦЕПЦІЯ ДРЕЙФУЮЧИХ КОНТИНЕНТІВ

ЗАКОН ХАББЛА

КЛАСИФІКАЦІЯ ГАЛАКТИК

БІОСФЕРА

НООСФЕРА

КОНЦЕПЦІЯ «ВЕЛИКОГО ВИБУХУ»

 

ТАЄМНИЦІ ЖИВОГО:

 

ОСНОВИ АНАТОМІЇ

ВЕЛИКЕ КОЛО КРОВООБІГУ

МІКРОБИ

КЛАСИФІКАЦІЯ РОСЛИН

ТЕОРІЯ ЕВОЛЮЦІЇ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

ПОРІВНЯЛЬНА АНАТОМІЯ

ОСНОВИ ЕМБРІОЛОГІЇ

ТОПОГРАФІЧНА АНАТОМІЯ

НАРКОЗ

ПОХОДЖЕННЯ ВИДІВ

БІОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ БРОДІНЬ

ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ

ФОТОСИНТЕЗ

ОСНОВИ ІМУНОЛОГІЇ

ЗБУДНИК ТУБЕРКУЛЬОЗУ

ФІЗІОЛОГІЯ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ

ХРОМОТОГРАФИЯ

ФІЗІОЛОГІЯ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПСИХОАНАЛІЗ ФРЕЙДА

ХРОМОСОМНА ТЕОРІЯ СПАДКОВОСТІ

ПСИХОАНАЛІЗ ЮНГА

ПЕНІЦИЛІН

ГЕОГРАФІЧНІ ЦЕНТРИ ПОХОДЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН

ДНК

КЛОНУВАННЯ

ГЕНОМ ЛЮДИНИ

 

ЗАКОНИ СУСПІЛЬСТВА:

 

ОСНОВИ КЛАСИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ

ТЕОРІЯ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ

ЛІНГВІСТИЧНА ТЕОРІЯ ГУМБОЛЬДТА

ТЕОРІЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ

ЛІНГВІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ СОССЮРА

КЕЙНСІАНСТВО

МЕТОД «ВИТРАТИ-ВИПУСК»

НОВА ХРОНОЛОГІЯ

 

Література

 


при копіюванні матеріалів посилання на бібліотеку обов'язкове


 

На головну

 Акваріумні рибки Рибалка